Graziano Tessarolo

«

»

Uomo

2014

Matita su carta

Uomo