Graziano Tessarolo

«

»

Margherita

1991

Matita su carta

Margherita