Graziano Tessarolo

«

»

Uomo

1992

Matita su carta

Uomo