Graziano Tessarolo

«

»

Navigando verso te, 12.11.18

2018

Olio su tela, 79x56

Navigando verso te, 12.11.18